Skip to content


Thomas Meyer Falk

https://freedomforthomas.files.wordpress.com/2008/02/foto-thomas-200x280.jpgV roce 1996 byl Thomas odsouzen na jedenáct a půl roku za bankovní loupež. Díky je ho silnému přesvědčení byl objektem velmi silných represí – časté samotky, každodenní kontroly cely, umlčování nebo cenzura dopisů a zamezení přístupu ke vzdělání. V roce 2007 byl konečně přesunut ze samotky a zároveň mu byl umožněn přístup ke vzdělání a dalším aktivitám. Od té doby žádal opakovaně o podmínečné propuštění, ale to bylo vždy zamítnuto. Ke konci června 2013 rozhodl místní soud v Karlsruhe, že Thomas je stále “nebezpečím” pro společnost a aktuálně je držen v “preventivním středisku”.

Pro více informací navštivte: https://freedomforthomas.wordpress.com nebo http://www.freedom-for-thomas.de

(Aktualizováno: 23. 5. 2020)

Thomas Meyer-Falk, z.Zt. JVA (SV)

Hermann-Herder.Str.8
D-79104 Freiburg

Posted in General.

Tagged with .