Skip to content


Tag Archives: právní minimum

 1. Mobilní telefony – uchovávání provozních a lokalizačních údajů (data retention) March 16, 2013

  Posted in Prevence.

  Comments Off on Mobilní telefony – uchovávání provozních a lokalizačních údajů (data retention)
 2. Zajištění, zadržení, zatčení – právní minimum April 10, 2012

  Posted in Prevence.

  Comments Off on Zajištění, zadržení, zatčení – právní minimum
 3. Přestupky, trestné činy a podání vysvětlení – právní minimum May 2, 2011

  Posted in Prevence.

  Comments Off on Přestupky, trestné činy a podání vysvětlení – právní minimum