Skip to content


Tag Archives: právní minimum

 1. Odepření výpovědi a výslech – právní minimum April 1, 2013

  Posted in Prevence.

  Comments Off on Odepření výpovědi a výslech – právní minimum
 2. Mobilní telefony – uchovávání provozních a lokalizačních údajů (data retention) March 16, 2013

  Posted in Prevence.

  Comments Off on Mobilní telefony – uchovávání provozních a lokalizačních údajů (data retention)
 3. Zajištění, zadržení, zatčení – právní minimum April 10, 2012

  Posted in Prevence.

  Comments Off on Zajištění, zadržení, zatčení – právní minimum
 4. Přestupky, trestné činy a podání vysvětlení – právní minimum May 2, 2011

  Posted in Prevence.

  Comments Off on Přestupky, trestné činy a podání vysvětlení – právní minimum