Skip to content


Data v chytrých telefonech

Dalším problémem nových chytrých telefonů je bezpečné mazání, které je téměř nerealizovatelné. Všechna data zůstávají kdesi v paměti pro případné obnovení, dokud nejsou několikanásobně přepsány daty novými.

Může jít o poznámky, kalendář, uložené a smazané kontakty, došlé a smazané SMS zprávy, odeslané SMS zprávy, fotografie /často včetně GPS souřadnic jejich pořízení/, ale i historie internetového prohlížeče atd. – z pouhého výčtu je patrné, že tato data o vás mohou říci stejné množství informací jako odposlech.

Důležitost dat ve tvém mobilu nejlépe vystihuje prodejní argument, kterým firma Radiotactics (výrobce zařízení Aceso – viz níže) používá u policie: „Tato data [z mobilního telefonu] mohou vést k nalezení dalšího důvodu pro zatčení, identifikaci společníků zadrženého a dalších zájmových osob.“

TIP: PIN kód není pro represivní složkou žádnou překážkou. Mobilní operátor vede databázi PIN kódu všech SIM karet. Nepomůže ani změna PIN kódu, protože operátor disponuje i databází PUK kódů.

Z praxe: Britská policie nakoupila na řadu služeben zařízení firmy Radiotactics pojmenované Aceso. Toto zařízení o minimálních rozměrech srovnatelným s větším notebookem je během dvaceti minut schopno ze zabaveného mobilního telefonu vytahat seznam hovorů, fotografie, videa, SMSky, e-maily a dokonce i data ze sociálních sítí. Zatímco dříve musel být zabavený mobil pro získání dat poslán do specializované laboratoře, dnes k nim může mít policie přístup do dvaceti minut po několika kliknutích! Není důvod předpokládat, že podobným zařízením nedisponuje i policie u nás.

Posted in Prevence.

Tagged with , .