Skip to content


Mobilní telefony – uchovávání provozních a lokalizačních údajů (data retention)

Právní minimum

Nejprve stručně právní stránka v ČR: Od října 2012 platí novelizovaný (po předchozím zrušení Ústavním soudem na jaře 2011) zákon, kterým je mobilním operátorům nařízeno uchovávat nejméně na půl roku podrobná data všech uživatelů a uživatelek mobilních telefonů. Podívejme na to, o jaké údaje jde: komu, kdy a odkud (tedy tvoje poloha v době zahájení a ukončení hovoru) jsi volal/a (a to i když ses nedovolal/a), délku hovoru, kdy, odkud a komu jsi psal SMS a identifikátor použitého mobilního telefonu. Totéž se zaznamenává při přístupu na internetu (moderní chytré telefony se na internet přihlašují každou chvíli bez vašeho vědomí – kvůli kalendáři, mapám atd.). V případě, že je telefon na kredit, tak se uchovává i místa a časy dobití karty včetně čísel dobíjecích kupónů (tzn. že jde snadno dohledat, kde sis tyto kupóny kupoval).

TIP: Své unikátní číslo do sítě má jak telefon, tak SIM karta! Výměna pouze SIM karty (a používání stávajícího telefonu) nebo pouze telefonu (a používání stávající SIM karty) vám tedy nepomůže ani na pár vteřin.

TIP: Ačkoliv je Česko jedním z mála míst, kde lze koupit anonymní SIM kartu, je nutné říct, že ani SIM karta na kredit není anonymní. Sledováním polohy telefonu lze velmi snadno identifikovat, komu telefon patří (večer a noc je lokalizován u tebe doma, přes den u tebe v práci atd.), ani nemluvě o katalogu z něho volaných čísel a poslaných SMS atd.

Tyto data jsou samozřejmě k dispozici represivním složkám. Vedle BIS a Vojenské rozvědky samozřejmě Policie, a to v několika případech:

1) v rámci trestního řízení při vyšetřování trestných činů s horní sazbou nejméně tři roky a dalších vyjmenovaných trestných činů; pro nás je zajímavý zejména trestný čin podněcování k trestnému činu a schvalování trestného činu.

2) podle zákona o policii za účelem zjištění totožnosti neznámé osoby nebo při pátrání po pohřešované osobě

3) útvarům policie, jejichž úkolem je boj s terorismem za účelem předcházení a odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu

Využívání v praxi

Tato data jsou rutinně využívána; během platnosti předchozího zákona byly během jediného roku je využity skoro sto tisíckrát.

Zdaleka největší zájem má Policie ve svých žádostech o údaje z jednotlivých stanic BTS (základních převodních stanic, tedy přípojného bodu, přes který se uskutečňují veškerá spojení mobilními telefony z určitého území), které ji sdělí, jaké mobilní telefony se v určitý čas na určitém místě (tedy k dané stanici) připojovaly.

Policii tedy stačí mít informace o místě a čase, kde se pohyboval někdo, o koho má zájem, či kde se stal nějaký incident, který ji zajímá, a od operátorů obdrží seznam mobilních telefonů, které zde byly aktivní. Nasnadě je i možnost využití této žádosti v případech hromadnějších setkání jako demonstrace či schůzky.

Z praxe: Tato spekulace se nedávno přesunula do tvrdé reality v sousedním Německu. Během masivní militantní únorové antifašistické blokády v Drážďanech policie sesbírala a následně zanalyzovala data mobilních telefonů všech účastníků a účastnic demonstrací. Tyto data obsahovala přijaté a odchozí hovory, SMS a polohu telefonu (podle uniklého reportu bylo těchto informací přes 140 000). Analýza dat vedla k třiadvaceti obviněním z trestných činů a pětačtyřiceti dalším vyšetřovaným případům. Nutno dodat, že vše proběhlo legálně a na sbírání dat měla policie soudní příkaz. Vzhledem k čilé spolupráci nejen evropských represivních složek můžeme brát tento případ tak, jako by se stal u nás…

Velmi zajímavá data umí dát dohromady i síťová analýza. Pokud jdete na schůzku a před ní si vypnete telefon a vyndáte baterii, nemáte ani zdaleka vyhráno. Co vidí represivní složky je, že se najednou na jednom místě vypne větší množství mobilů. Mají tak minimálně představu o účastnících schůzky, a nemusely ani vystrčit paty z baráku. Stejný přehled mají o tom, kdo koho navštívil doma, s kým kdo strávil večer/noc atd. V neposlední řadě lze z této analýzy vysledovat vaše osobní zvyky a pohybové stereotypy.

TIP: Pokud jdete na schůzku, nechejte mobilní telefon zapnutý doma nebo, pokud je situace vážnější, ho dejte důvěryhodné osobě, která s ním může jet úplně někam jinam a tam ho používat (psát SMS atd.).

TIP: Občas si vypínejte telefon i náhodně během dne, trochu tím znesnadníte síťouvou analýzu, viz výše.

Podoba údajů

Jak přesně výpis provozních a lokalizačních údajů, které může policie od operátora získat, vypadá? Je to textový soubor, který na každém řádku obsahuje informace o jedné komunikační výměně, kterou váš telefon uskutečnil:

Prich +420111222333 420555666777 01.10.2012 18:04:28 57

013043008558230 51784 51784 Eurotel 072

cell_id=51784 (Praha_Lazarska 11019/1F21)

Na prvním místě je typ spojení (Prich jako příchozí hovor), následuje číslo volajícího, tvoje číslo, datum a čas, kdy k hovoru došlo, délka hovoru v sekundách, identifikační číslo (IMEI) tvého telefonu, identifikační číslo vysílače (pokud se pohybuješ, tak toho, u kterého hovor začal, i toho, u kterého skončil, zde 51784, operátor protistrany – v tomto bylo voláno s někým u Eurotelu – O2) a nakonec ještě znovu číslo a adresa vysílače, u kterého hovor začal.

Posted in Prevence.

Tagged with , , , .