Skip to content


Přivítejte Mezinárodní Anarchistický Obranný Fond / Meet the International Anarchist Defence Fund

CZ

Přivítejte novou mezinárodní strukturu podpory pro uvězněné soudruhy a soudružky.

Kolektiv Mezinárodního Anarchistického Obranného Fondu / International Anarchist Defence Fund je solidární strukturou, která poskytuje podporu anarchistům a anarchistkám po celém světě světě, kteří byli perzekvováni nebo se ocitli v komplikované životní situaci z důvodu svých politických přesvědčení nebo aktivit.

Anarchist Defence Fund přidružuje model praktické solidarity, použítý Mezinárodním Antifašistickým Obranným Fondem, který úspěšně poskytuje podobnou formu podpory antifašistům a antifašistkám.

Máme kolektivní strukturu a kdokoliv kdo platí každoroční příspěvek v rozshu $20 U.S./€20/£15, může se připojít k rozhodovácímu procesu který rozhoduje o konkrétních zádostech o podporu ze strany Fondu. Rozhodnutí se přijímají online pomoci konzensu nebo většinovým hlasováním v případě že konzensus nemůže být dosažen.

Podívejte se na naši webovou stránku pro víc informací, kontakty a aby zjistit jak je možné nás podpořit: afund.antirep.net

EN

Meet the new international structure of support for imprisoned comrades.

International Anarchist Defence Fund collective is a solidarity structure, that provides support to anarchists around the world who are persecuted or find themselves in a difficult life situation because of their political ideas or activities.

The Anarchist Defence Fund incorporates the mode of solidarity introduced by the International Anti-Fascist Defence Fund which successfully provides similar support to antifascists.

We are a collective structure because anyone who makes an annual donation of $20U.S./€20/£15 can join the decision-making body that decides if a certain request is supported by the fund. Decisions are taken online by consensus, or by a simple majority vote if consensus is not possible.

Visit our website to get more information, contacts and get to know ways how to support us and more: afund.antirep.net

Posted in Prevence, Věznění, represe, Zprávy.