Skip to content


Podporu vězeňské stávce

21. srpna 2018 se lidé zamčení ve věznicích v celých “Spojených státech” chystají stávkovat. Tímto nechtějí upozornit pouze na nelidské podmínky a zneužívání, ale také na trvající otroctví milionů lidí uvnitř amerických věznic.

Po občanské válce zůstává otroctví ukotveno v americké společnosti skrze 13. článek americké ústavy, kde zůstává legální jako trest za kriminální čin. Kriminalizace černých lidí je v Americe vynucená policií, která často bez zábran střílí a soudci odsuzují černé lidi k nepřiměřeným trestům, které zaručí jejich zotročení na novodobých plantážích.

Tato situace znamená potlačení jakékoliv náznaku radosti a lidskosti, a tak lidé ve vězení v celých “Spojených státech” upozorňují na “nedostatek respektu k lidskému životu, jenž je ustaven v národní trestní ideologii” a jdou odvážně do stávky, která bude trvat od 21. srpna do 9. září 2018.

Tato data, která si vybrali vězenští organizátoři, znamenají pokračování stávek s odkazem na Nata Turnera, který začal rebelii 21. srpna 1831, a povstání v Attica prison, které začalo 9. září 1971. Nat Turner, který se narodil do otroctví, se zúčastnil velkého povstání, osvobození otroků z plantáží a popravy vlastníků otroků. Povstání v Attice je důležitým milníkem vězeňského odporu ve “Spojených státech”, odehrálo se po zabití černého revolucionáře George Jacksona vězeňským strážcem při pokusu o útěk. Stejně jako Nat Turner a rebelové z Atticy, dnešní stávkující bojují za osvobození černých lidí a zrušení otroctví.

Revolucionáři z celého světa by měli vzít boj proti otroctví v amerických věznicích na vědomí. USA pod vedením Trumpa je jeden z nejbarbarštějších režimů dnešního světa, pokračující v dlouhém odkazu rasismu, vykořisťování a genocid pocházejících ze státu Amerika. Lidé ve vězení, kteří povstávají, aby znovu získali jejich lidství, jsou jednou z největších inspirací odporu proti strašidelné, dehumanizující politice amerického soudního systému.

Vyzýváme soudruhy a soudružky z celého světa, k zapojení do akcí v solidaritě se stávkujícími vězni v USA. Americký stát a korporace, které profitují z otrocké práce vězňů musí být dovedeni k odpovědnosti za své surovosti přímou akcí revolucionářů ve svých regionech. Akce mířící proti americkým konzulátům a firmám, které profitují z vězeňské otrocké práce, a zničení symbolů americké otrocké práce přivedou světovou pozornost k boji, který se odehrává za zdmi vězení.

Militantní akce na podporu vězeňské stávky vyšlou mocný vzkaz vzdoru proti americkému státu a solidární pozdrav rebelům uvnitř vězení.

Spálit vězení!
Podporu vězeňské stávce!
Ať žije mezinárodní solidarita!

zdroj: https://www.revolutionaryabolition.org/news/prison-strike-international-solidarity/

Posted in Akce, Prohlášení, Věznění, represe, Zprávy.

Tagged with , , .