Skip to content


Nová publikace o expanzi vězeňství ve Velké Británii

Corporate Watch zveřejnila novou zprávu o expanzi vězeňství v Anglii, Walesu a Skotsku: PRISON ISLAND osvětluje jeden z největších vězeňských projektů.

Vězeňská populace ve Velké Británii za posledních 30 let vzrostla o 82%. UK se stále více stává “vězeňským ostrovem”, kde násilím a uvězňováním dochází k zachování společnosti postavené na vykořisťování. Anglie a Wales mají nejvyšší míru uvěznění v západní Evropě, přičemž Skotsko je třetí nejvíce věznitelskou zemí.

Tento vězeňský program představuje významné rozšíření represivního aparátu britského státu, který ještě více posiluje moc korporací v systému trestního soudnictví. Cílem nové publikace je zdokumentovat a kontextualizovat tuto eskalaci v masovém vězeňství a poskytnout informace i podporu těm, kteří proti němu bojují.

Stahuj publikaci v PDF https://corporatewatch.org/wp-content/uploads/2018/08/Prison-Island-by-Corporate-Watch.pdf

Převzato z webu Kronika odporu

Posted in Publikace, Věznění, represe.