Skip to content


Anarchista z knihovny Fermento byl zatčen

Úterý 29. ledna, krátce po poledni, byl jeden z našich soudruhů zatčen ve svém bytě v Curychu. Dveře byly otevřeny násilně forenzní jednotkou.

Zadrženému byla sdělena následující obvinění:

Náš kamarád, který je součástí anarchistické knihovny, byl již obtěžován kvůli tomuto příběhu plakátu. Byl odvlečen z jeho domova a musel podstoupit tzv. ED šetření (s DNA, otisky prstů apod.), stejně jako výslech.

Nyní byl opět zatčen a vypadá to, že byl ve svém bytě donucen následovat policisty ke knihovně, buď aby ji otevřel, nebo jim dal klíče. Dva z našich počítačů byly znovu zkonfiskovány. Jeden z nich zbrusu nový, druhý s rozsáhlým digitálním archivem včetně úplného textového výzkumu.

Doposud jsme neobdrželi žádné vysvětlující prohlášení ze strany policie, žádný příkaz k pátrání nebo něco podobného. Nepředpokládáme však, že náš soudruh otevřel dveře pro policii dobrovolně nebo jim dokonce dal počítače jako dárek.

Byl přivezen do tzv. Dočasné policejní věznice v Zurychu PROPOG, kde je až dodnes. V pátek soudce rozhoduje o předběžné vazbě.

Protestujeme proti tomuto zatčení jednoho z nás, nezávisle na tom, zda jsou obvinění pravdivé nebo ne. Antimilitarismus a sabotáž byly vždy součástí anarchismu. V naší knihovně o tom lze nalézt rozmanitou literaturu.

Vyzýváme zejména knihovny, archivy a informační obchody, aby informovali o tomto útoku na Fermento a na jednoho z našich knihovníků.

  • Mimořádné setkání anarchistické knihovny Fermenta k 31. lednu 2019

PS: Potřebujeme počítače …

převzato z webu kronika.noblogs.org

Posted in Prohlášení, Věznění, represe, Zprávy.

Tagged with , .