Skip to content


Základní pravidla bezpečnostní kultury

https://solidarita.noblogs.org/files/2014/11/p%C5%A1%C5%A1%C5%A1t-150x150.jpgExistují základní pravidla bezpečnostní kultury, která by měl dodržovat každý a každá z okruhu anarchistického či jakéhokoliv aktivistického hnutí. Už proto, že jejich dodržování chrání nejen je samotné, ale i ostatní. Okázalé pohrdání bezpečnostní kulturou s hrdým postojem toho, kdo nemá co skrývat, je sice pochopitelným morálním postojem, ale s reálným negativním dopadem na ty, co tento postoj nesdílí.

Předně je zde několik věcí, o kterých by se nemělo mluvit:

členství kohokoliv – včetně tebe samotné/ho – ve skupině či organizaci provádějící ilegální činnost, či podílení se na jejich činnosti. Nutné je zohlednit, že policie za ilegální může s odstupem času označit i aktivity, které původně měli legální povahu. Ikdyž spolupracuješ se skupinou, která není kriminalizována, není dobré sdílet informace o tom, kdo spravuje její webovky nebo e-mail, kdo disponuje financemi nebo zajišťuje tisk, korektury a jiné služby.

něčí přání či snaha se do takové skupiny či organizace zapojit

vyptávání se na to, jestli je někdo další členem či členkou takové skupiny či se podílí na jejich činnosti

zapojení kohokoliv – včetně tebe samotné/ho – v ilegální činnosti

Je zjevné, kam tyto pravidla míří: nikdy by se nemělo mluvit o konkrétním zapojení jednotlivce (ať už v minulosti, současnosti či budoucnosti) do ilegálních aktivit, ať už jde o pomluvy, spekulace nebo skutečnost.

S tímto pravidlem není v rozporu mluvit o přímé akci jako takové. Nebezpečí spočívá ve spojování konkrétních akcí s konkrétními lidmi, místy nebo předměty. Dále také v otevřené propagaci akcí, protože to může vést k obvinění z propagace trestných činů. Pokud s nějakou akcí sympatizuješ a chceš o ni sdílet informace, dělej to tak, aby zůstala tvá identita utajena. Propaguj akci, taktiku a boj, nikoli sebe.

V protikladu s těmito pravidly je dále zejména:

vymýšlení – ve snaze udělat dojem na ostatní si někteří lidé
vymýšlí, že provedli nějakou ilegální přímou akci. Nejenom, že takové chování ohrožuje bezpečnost tohoto člověka, oslabuje také důvěru a solidaritu v hnutí.

pomluvy – existují lidé, kteří si domýšlí, kdo mohl ilegální přímou
akci provést, a šíří tyhle klepy dál, nebo dokonce své domněnky vydávají za fakt.

chvástání – jiní lidé provedou ilegální přímou akci a pak se s ní
chlubí před svými kamarády a kamarádkami, v hospodě atd. Tím ohrožují nejen bezpečnost svou vlastní, ale i další lidi zapojené do této akce stejně tak jako ty, kterým se chlubí.

nepřímé chvástání – jde o lidi, kteří všude na potkání mluví o tom,
jak chtějí zůstat v anonymitě, mimo hnutí a jak se vyhýbají oficiálním akcím. Ačkoliv nemluví o svém zapojení do ilegálních aktivit, dávají každému najevo, že jsou v něčem takovém zapojeni. Takové chování není o nic lepší než chvástání – kdyby tito lidé brali vážně bezpečnost, prostě by s dobrou výmluvou z hnutí zmizeli.

Posted in General, Počítačová bezpečnost.