Skip to content


Vyneseny rozsudky odvolacího soudu v kauze Scripta Manent

https://www.amwenglish.com/articles/sentence-of-anarchist-prisoners-in-scripta-manent-appeal-trial-in-italy/images/0f924a7c-569f-4daa-b6f0-9880c40a0ae7.jpg24. listopadu 2020 byl v síni věznice Le Vallette v Turíně vynesen rozsudek proti 23 lidem obviněným v procesu «Scripta Manent». Čekáme, až budeme moci zveřejnit další informace a úvahy. Teď informujeme o situaci osob již dříve odsouzených také v první instanci.

Rozsudky jsou následující:

  • Anna Beniamino: 16 let a 6 měsíců (v první instanci: 17 let).
  • Alfredo Cospito: 20 let (stejně jako v prvním stupni)
  • Nicola Gai: 1 rok a 1 měsíc (v první instanci: 9 let)
  • Alessandro Mercogliano: zprostěn všech obvinění (v první instanci: 5 let).
  • Marco Bisesti: zprostěn obvinění z „podvratného sdružení za účelem terorismu a rozvratu demokratického řádu“ (v první instanci: 5 let), ale odsouzen na 1 rok a 9 měsíců za „podněcování ke spáchání trestných činů“ ve vztahu „Croce Nera Anarchica“  („Anarchistický černý kříž“).

Rozsudek za «podvratné sdružení za účelem terorismu a rozvratu demokratického řádu» byl potvrzen pro Annu, Alfreda a Nicolu.

Soudruzi Nicola Gai, Alessandro Mercogliano a Marco Bisesti byli propuštěni.

Na rozdíl od soudu v prvním stupni byly tresty uděleny také devíti dalším soudruhům a to za „podněcování ke spáchání trestných činů“. Odsouzení se různým způsobem týkala publikační činnosti „Croce Nera Anarchica“  („Anarchistický černý kříž“), neperiodického časopisu a internetových stránek. Tyto tresty se pohybují mezi 1 rokem a 6 měsíci a 2 roky a 6 měsíci. Jak bylo řečeno, kromě těchto trestů byl Marco odsouzen také za „podněcování“.

Kromě Alessandra bylo ze všech obvinění zprostěno dalších devět anarchistických soudruhů. Mězi nimi je soudruh vězněný od 6. září 2016 a propuštěný s osvobozujícím rozsudkem v prvním stupni 24. dubna 2019. Týká se to také dalšího soudruha, který byl ve vězení a poté v domácím vězení ve stejném období. Ostatní soudruzi byli souzeni na svobodě.

Revoluční solidaritu s uvězněnými anarchisty!
Smrt státu a kapitálu, ať žije anarchie!

Převzato z webu malacoda.noblogs.org

Posted in General.

Tagged with , , , , , .