Skip to content


Jak se chovat na demonstraci

Před demonstrací

• Oblečení vol tmavé, bez nápisů, výrazných prvků apod.

• Na nohy patří pohodlné sportovní boty, ve kterých můžeš utíkat.

• Kalhoty by měly být z pevného materiálu (jeansy apod.), naopak zcela
nevhodné jsou kraťasy, a to i v teplém počasí. Pevné kalhoty tě (alespoň
částečně) chrání před zraněním od policejních výbušek, při přelézání
překážek, pádu atd.

• Obleč se tak, aby nebyla vidět tvá případná tetování (dlouhý rukáv i v
létě atd.)

• Pro ochranu rukou (např. při pádu) se hodí rukavice z pevného materiálu.

• Jako zavazadlo je nejlepší tmavý batůžek bez nápisu, ze kterého
uřízneš cokoli, za co by tě kdokoli mohl strhnout na zem.

• Do batůžku patří náhradní oblečení jiné barvy (postačí světlá mikina
či bunda), plastová láhev s vodou (na pití i případné ošetření), něco
k snědku na rychlé doplnění energie (müsli tyčinka, čokoláda), případně
příruční lékárnička.

• Před odchodem na demonstraci nech doma všechny zápisníky, poznámky, samolepky
vizitky, věrnostní karty atd. Při případném zadržení bude policií
využito všechno, co jim o tobě nebo tvých kamarádech a kamarádkách může
dát jakékoliv informace. Vezmi si jen nejnutnější: doklad totožnosti,
kartičku pojišťovny, peníze, případně kreditní kartu, legitimaci na MHD,
řidičák a doklady k autu, pokud jim jedeš. Pozor na papírky a další věci zapomenuté v batohu.

• Rozhodně nedoporučujeme si s sebou brát mobilní telefon. V jeho paměti
máš spousty citlivých údajů a kontaktů na další osoby, navíc se dá
zpětně vysledovat, kudy a s kým jsi se pohyboval, a to s přesností na
několik metrů.

• Pokud si ho s sebou bereš, měj ho v každém případě chráněný PIN. Často
můžeš zaheslovat i samotný telefon (PIN je vázaný pouze na SIM kartu).
Pokud máš zapnutý telefon u sebe a myslíš, že hrozí zadržení, hned ho vypni.

TIP: PIN kód není pro represivní složkou žádnou překážkou. Mobilní operátor vede databázi PIN kódu všech SIM karet. Nepomůže ani změna PIN kódu, protože operátor disponuje i databází PUK kódů. Policie si je může od operátora vyžádat.

• Pokud musíš užívat nějaké léky, vezmi si je s sebou.

• Pokud nosíš kontaktní čočky, vezmi si raději brýle. Při zasažení oka
s čočkou slzným plynem, který policie může použít, může dojít k jeho
poleptání! Oči zasažené slzným plynem si můžeš vymýt vodou s troškou
citronu. V praxi je ale slzný plyn užívaný v ČR, alespoň doposud,
poměrně slabý. Spíše něž akutní zasažení tě víc ohrožuje dlouhodobý
pobyt na slzným plynem zamořeném vzduchu a následné bolesti hlavy,
dýchacích cest a zvracení.

• Zákon zakazuje, abys měl na demonstraci u sebe zbraně. Zbraň zákon
definuje jako cokoliv, čím „je možno učinit útok proti tělu
důraznějším“. Porušení tohoto zákazu je přestupkem. Dříve tolerovaný pepřový sprej už policie většinou zabavuje.

• Na demonstracích je také zakázáno používání pyrotechniky, včetně dýmovnic.  Porušení tohoto zákazu je přestupkem.

• Pro všechny případy si s přáteli dohodněte místo v dostatečné
vzdálenosti od rizikových míst, kde se sejdete, kdyby např. demonstraci
rozehnala policie. Dohodněte se také na místě setkání (a postupu –
omluva do školy, práce atd.) v případě, kdy by byl někdo z vás policií
zadržen.

Na demonstraci

• Ať tě ani nenapadne přijít na demonstraci opilý nebo si na ní alkohol
nebo jakékoli jiné drogy přinášet.

• Drž se, pokud je to možné, ve skupince s lidmi, které znáš. Vhodné je vytvořit afinitní skupinu.

• Dbej pokynů pořadatelů, myslí to dobře. Nehádej se a nevyvolávej
konflikty. S nikým.

• Uvědom si, že na demonstraci jsi pod bedlivým dohledem. Nebav se o
ničem, co nechceš, aby policie věděla (a to ani šeptem, směrové
mikrofony umístěné i ve velké dálce slyší lépe, než osoba vedle vás), a
také s nikým, s kým nechceš, aby tě policie spojovala.

• Na lidi nevolej jménem. Používej buď předem dohodnuté přezdívky nebo
skupinového jména.

• Měj neustále přehled o svém okolí a možné ústupové cestě.

• Nezapomínej pít.

• Na veřejných shromáždění je zákonem zakázáno maskování. Tím se rozumí
zakrývání obličeje “způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím vaši
identifikaci“. V praxi o tom, co je a není maskování rozhoduje nejprve
policista a když se neshodnete, tak přestupková komise místně
příslušného úřadu (viz dále). Maskování účastníků je také zákonným
důvodem pro rozpuštění shromáždění.

Při útoku policie

• Pokud se policie přeskupuje z útvaru v řadě do útvaru za sebou, může
to znamenat, že chce vybírat jednotlivce z davu. V takovém případě buď
ve střehu. Pokud se pořádková policie snaží vytáhnout člověka z davu,
můžeš mu pomoci tak, že ho chytíš a táhneš na opačnou stranu. Je to méně
nebezpečné a obtížné, než to na první pohled vypadá.

• Pokud máš pocit, že se schyluje k útoku policie, snaž se přemýšlet
o směru, kterým budeš případné ustupovat.

• Pokud ustupuješ, poodběhni 20–30 metrů, pak se zastav a otoč. Více
obvykle není nutné, pořádkové policii se v protiúderových oblecích moc
dobře neběhá a její síla je v sevřeném útvaru. Pokud někdo utíká dál,
křič na něj, aby se zastavil.

• Nepanikař a neutíkej zbytečně, bezhlavý útěk vyvolává paniku
i u ostatních.

• Pyrotechnické výbušky jsou nebezpečné pouze, když vybuchují ve tvé
bezprostřední blízkosti. Pokud je policie začne házet, ustup o kus
dozadu a stůj.

• Pozor, slzné granáty jsou horké; do ruky je ber jen, když máš dobré
rukavice s izolací. Pokud je nemáš, můžeš je odkopnout.

• Zbytečně neriskuj, nevystavuj se nebezpečí. Střet s policií být neměl
být cílem, ale krajní možností.

• Zapomeň na logiku „Já nic neudělal – mne se nemůže nic stát“. Řada
lidí již byla souzena nebo i odsouzena za věci, kterých se nedopustili.
Nenech se chytit!

• Pokud jsi zadržen/a a policie ti nasazuje kovová pouta, přetoč ruce
dlaněmi k sobě (je jedno, zda za tělem nebo před) a co nejvíce je zatni.
Zabráníš tím bolestivému zaříznutí pout.

• Dokud tě policie neprohledá, je čas zbavit se důkazů (kamenů, spreje,
kukly atd.). Pokud je zadržených víc, může se to podařit i v policejním
antonu. Pokud policie najde něco na zemi v autě, nemůže už dokázat, že
to patří tobě.

Po demonstraci

• Bezprostředně po odchodu z demonstrace se převleč do náhradního
oblečení, které si neseš v batohu. Mělo by být světlé, abys zbytečně
nepoutal pozornost policie a dalších nepřátel tmavým oblečením.

• Z demonstrace nikdy neodcházej sám, stále se drž svých přátel.

Pravomoci policie

• Policie má teoreticky právo tě legitimovat jen v případech, kdy jí to
zákon umožňuje. V praxi si vždy nějaký důvod najde, hádat se je více
méně zbytečné, spíš se snaž předcházet situacím, kdy bys mohl být
legitimován. Neprovokuj, neupozorňuj na sebe, vyhýbej se kontaktu s policií.

• Policie nemá právo nutit tě, abys jim po prokázání totožnosti
(předložením občanského průkazu), pózoval, aby si tě mohli vyfotit či
nafilmovat. Stejně nemá právo ti snímat otisky prstů pokud si schopen
prokázat svou totožnost a nebyl si z ničeho obviněn. Odmítej to. Vždy.
Z praxe víme, že důsledným odmítáním lze dosáhnout toho, že policie od
požadavku upustí.

• Policie má právo ti zakázat vstupovat do vymezeného prostoru,
„jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plnění úkolů uvedených v tomto
zákoně“. Neuposlechnutí může být přestupkem neuposlechnutí výzvy úřední
osoby.

• Policie má právo natáčet si demonstraci.

• Snímat otisky prstů, zjišťovat tělesné znaky (např. tetování),
provádět měření těla, pořizovat záznamy (fotografie atd.) a odebírat
biologické vzorky (DNA) je policie oprávněna pouze u osoby obviněné nebo
podezřelé ze spáchání úmyslného trestného činu. V takovém případě je
oprávněna použít i násilí. Pokud ti policie nesdělí obvinění nebo
podezření, nemá právo toto provádět. Odmítej to!

Praktické rady při zajištění/zadržení policií

• Na policejní stanici se k nikomu nehlas, a to ani v případě, že zde
potkáš své zadržené kamarád(k)y. Po zadržení prostě nikoho neznáš.

Vybuduj si mezi sebou a policií psychologickou bariéru, která ti
pomůže zůstat silná/silný. Uvědom si, že policie ti s ničím nepomůže.
Je to nepřítel, který tě nemá rád a jehož jediným cílem je působit proti
tomu, o co se svým aktivismem snažíš.

• Nenech se vystrašit. Je běžné, že se tě policisté budou snažit
psychicky nalomit líčením značně přehnaných důsledků tvého zadržení
(„teď půjdeš do vazby“, „to budeš sedět hezkých pár let“ apod.). Znej
svá práva, pomůže ti to odhadnout právní situaci, ve které se nacházíš.
Nepřemýšlej nad důsledky – spoluprací s policií je stejně nemůžeš ovlivnit.

• Zadržení policií ani případné odsouzení není skutečností, kvůli které
by jsi mohl/a mít problémy ve škole, ačkoliv ti tím policisté mohou
vyhrožovat. Policie takový údaj dokonce ani nesmí škole předat!

• Co policie udělat může je šetření v místě, tedy to, že zavolá do školy
(práce) si laicky řečeno vyžádat si na tebe posudek. Měj pro tento
případ připravenou historku, pokud by se vás ředitel/ka či učitel/ka
ptali („jednou v noci jsem byl jediným svědkem rvačky a agresor teď u
soudu zpochybňuje moji výpověď“ atp.)

• Máš právo nevypovídat (viz výše). Čím víc tě policisté přesvědčují,
abys vypovídal, tím více tvojí výpověď potřebují a tím méně toho proti
tobě mají.

• Nejsi povinna/en nic podepisovat, ať už ti říkají cokoliv.

Zajištění/zadržení policií – právní minimum

• Po zadržení můžeš být připoután/a – netýká se to jen cely předběžného
zadržení, ale kteréhokoliv místa, i veřejného. Připoután/a můžeš být
pouze v případě, pokud bys fyzicky útočil/a na policist(k)u nebo na
někoho jiného, ohrožoval/a bys sama sebe (svůj život), poškozoval/a bys
cizí majetek anebo by ses pokoušel/a policistovi utéct. Připoután/a
můžeš být maximálně dvě hodiny. Pozor – připoutání (k věci, například
kruhu ve zdi v cele předběžného zadržení) není to samé jako spoutání
(rukou).

• Po zadržení policií se můžeš setkat s tím, že ti bude odebírán vzorek
DNA, který se provádí stěrem vatovým tampónkem z dásní nebo vnitřní
strany tváře. Ačkoliv má policie právo provést odebrání vzorku tvé DNA,
a to i proti tvé vůli a za překonání tvého fyzického odporu, v žádném
případě nemá právo provádět plošný sběr vzorků DNA od hromadně
zadržených – k odebírání DNA musí být vždy dán konkrétní důvod. Pokud
nejsi podezřelý/á ze spáchání některého ze závažnějších trestných činů
(trestné činy proti životu a zdraví, proti lidské důstojnosti, zločiny
s minimální horní hranicí trestní sazby odnětí svobody deset let,
závažná majetková kriminalita a podobně), neměla by u tebe policie odběr
DNA vůbec provádět. Pamatuj také, že oproti odebrání vzorku DNA nebo
otisků prstů nemá policie nikdy právo překonat tvůj fyzický odpor
u odběru vzorku krve.

• Na služebně se můžeš dočkat odebrání věcí. O tom musí být vystaveno
potvrzení. Máš právo na vrácení věcí při propuštění.

V případě, že po tobě policisté požadují vysvětlení (čili výslech),
máš právo ho odmítnout v případě, že bys svou výpovědí mohl/a přivodit
trestní stíhání nebo postih za přestupek sobě nebo osobě blízké. Toto
nemusíš dále rozvádět (upřesňovat osobu blízkou atd.).

/TIP: Při výslechu můžeš požadovat účast právníka a odmítnout vypovídat
do té doby, než dorazí na policejní stanici./

• Máš právo na to, aby o tvém zadržení byla informována tebou určená
osoba. Tohoto práva přirozeně nemusíš využít. Pokud je ti méně než
osmnáct let, mají policisté povinnost informovat tvé zákonné zástupce.

Co dělat, když je policií zadržená/zajištěná tvá kamarádka/kamarád

• Předně zachovej klid. V panice už lidé udělali spousty
nepředložeností, které nakonec byly horší, než následky zadržení.

• Policie nemá žádnou povinnost ti o zadržené/m cokoliv sdělit (ani kde
se nachází). Tuto povinnost nemá ani vůči rodinným příslušníkům!

• Dobře si rozmysli, jestli informaci o zadržení předáš rodičům
zadržené/ho (což bývá první myšlenka lidí, kteří se neorientují v právní
problematice). Ne každá aktivistka by si informování svých rodičů přála
– ale tyto věci byste si měli dopředu vyříkat ve skupince lidí, které
znáš a se kterými na demonstraci přicházíš.

• Pokud jsi na malém městě, je zadržená/ý pravděpodobně na
jediné/největší místní stanici. Můžeš na ní/něj počkat tam, ve větším
městě pak na předem domluveném místě srazu.

• Pokud je zadržení delší (několik hodin), propuštěnou/propuštěného
určitě potěší něco teplého k pití (pokud není zrovna třicet ve stínu) a
dobrého k jídlu.

Po propuštění

• Spoj se s někým komu důvěřuješ. Zadržení není nikomu dvakrát příjemné
a psychická podpora je důležitá.

• Prober s někým, kdo se orientuje v právní problematice, možné
následky. Odfiltruješ tak lži a plané výhrůžky policie a racionálně se v
situaci zorientuješ.

• Pokud si byl zraněn, navštiv lékaře a nech si sepsat o svém zranění
zprávu. Rovnou si nech vystavit kopii (existuje spousta případů, kdy se
později „ztratila“). Pokud je večer či svátek, jdi na pohotovost – pokud
se v místě výslechu nenachází, neboj si zavolat si sanitku. Do telefonu
však neříkej, že jsi byl napaden policisty!

• Pokud nešlo jen o výslech, ale čekáš další komplikace, a můžeš jen
trochu dovolit, vezmi si co nejdříve advokáta.

• Pokud ti byl zabaven mobilní telefon, zbav se ho. Prodej ho do bazaru
a pořiď si jiný. Během pobytu na policejní stanici do něj mohla být
nasazena štěnice (klidně fungující i při vypnutém telefonu a vyndané
baterii). Totéž platí pro všechnu ostatní elektroniku (MP3 přehrávače atd.).

• Připrav si historku pro případ, že by policie prováděla tzv. šetření v
místě (škola, zaměstnání) – viz výše

• O svém případu informuj organizované anarchist(k)y, budou se ti snažit
pomoci.

Přestupky související s demonstracemi

• Pokud jsi podezřelá/podezřelý ze spáchání přestupku, policie provede
výslech, sepíše protokol a věc předá k dořešení přestupkové komisi
místně příslušného obecního úřadu. Ten tě následně (zpravidla po
několika měsících) předvolá k projednání přestupku. Přestupková komise
je složená z civilních zaměstnanců úřadu. Vyslechne tě, vyhodnotí
případné důkazy a vyřkne verdikt. Pokud tě uzná vinnou/vinným, následuje
peněžitá pokuta plus paušální úhrada nákladů ve výši 1 000,-. Pokud
nedojde k přestupkovému řízení v době do jednoho roku od data, kdy měl
být přestupek spáchán, celá věc je promlčena a nikdo tě za tento
přestupek už nemůže dál stíhat.

• Nejčastějším přestupkem, kterého se na demonstraci můžeš dopustit, je
neuposlechnutí výzvy úřední osoby (používané při většině zajištění),
maskování, případně držení zbraně na veřejném shromáždění

Neuposlechnutí výzvy úřední osoby je přestupkem, kterého se dopustí ten
nebo tak, kdo „neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její
pravomoci“ za který lze uložit pokutu do 5 000 Kč. Na demonstraci
nicméně bývá velký hluk, lidé skandují, křičí a je poměrně pochopitelné,
že jsi žádné pokyny policie neslyšel/a… Kdybys je slyšel/a, určitě by si
uposlechl/a.

Maskování je přestupkem, kterého se dopustí ten nebo ta, kdo si zakrývá
obličej “způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci“. Lze za
něj uložit pokutu do 10 000 Kč. Je jasné, že kuklu neobhájíš, ale
sluneční brýle, kapuca na hlavě, šála, čepice s kšiltem hodně do
obličeje – to přeci občas nosí každý, může ti být zima, můžeš být
citlivější na světlo, chránit si oči před pylovou alergii a tak dále…
Rozhodně si neměl/a v úmyslu ztěžovat svou identifikaci.

Držení zbraně na veřejném shromáždění je přestupkem, za který lze uložit
pokutu do 5 000 Kč. Již jsme si řekli, že zbraň je cokoliv, čím „je
možno učinit útok proti tělu důraznějším.“ Opět, boxera a teleskopický
obušek asi neobhájíš, u ostatních věcí by to mohl být snažší – neměl/a
jsi ani ponětí, že by to mohlo být použito jako zbraň atd.//

Posted in Prevence.

Tagged with , , .