Skip to content


Domovní prohlídka

Pro většinu lidí, včetně aktivistů a aktivistek, je domovní prohlídka něčím hodně vzdáleným. Je pravdou, že se v našem prostoru nejedná o častou záležitost – to ale neznamená, že se nestane nikdy. Několik aktivistů našeho hnutí už zkušenosti s domovní prohlídkou má a represivní trendy ukazují na to, že domovních prohlídek bude spíše přibývat než ubývat. Mohou být prováděny jako zastrašující taktika nebo jako více-méně slepý pokus získat nějaké citlivé a usvědčující materiály – a ze zkušenosti víme, že podklad pro domovní prohlídku může být velmi vágní.

Co vás čeká při případné domovní prohlídce

Domovní prohlídka musí být z principu věci vždy překvapivá, proto k ní zpravidla dojde velmi časně ráno (pátá hodina). Policie zpravidla vyrazí dveře a vnikne do bytu/domu a předá příkaz k domovní prohlídce. Následně shromáždí přítomné osoby do jedné místnosti a provede jejich poučení. Následuje výslech toho, u koho domovní prohlídka probíhá. Vše bývá natáčeno na videokameru.

TIP: Během domovní prohlídky dávej pozor na to, kam koukáš. Policisté pečlivě sledují tvou mimiku a pohledy a díky praxi si dovedou přečíst např. tvou nervozitu v momentě, kdy se budou blížit ke kritickému místu. Nejlepší je vůbec nesledovat, co se děje okolo, dívat se např. z okna atd. Z praxe známe několik případů, kdy policie během prohlídky přehlédla zcela zjevné věci, tak jim nepomáhej.

Pak probíhá samotná domovní prohlídka. Po jejím skončení obdržíš protokol o jejím průběhu a o zabavených věcech (literatura, počítače, zbraně a nástroje, paměťová média atd.).

Tak jako u zadržení platí, aby ses po skončení prohlídky (pokud nejsi zadržen) spojil s někým, komu důvěřuješ. Je pochopitelné, že po případné domovní prohlídce budeš rozrušen a potřebuješ psychickou podporu a uklidnění.

Také prober s někým, kdo se orientuje v právní problematice, možné další kroky.


Připravte se na domovní prohlídku PŘED tím, než k ní dojde

Následující tipy ti mohou pomoci připravit se na nejhorší – domovní prohlídku u tebe doma, v kanceláři organizace či veřejném prostoru typu infoshop.

Měj připravený scénář a strategii: Jen ty sam/a znáš svou práci a jaká specifika bude mít operace prohledávání a zabavování vašich materiálů. Připrav si svůj vlastní scénář – co z toho, k čemu potřebujš mít denně přístup, může být zabaveno? Jak se s tím vyrovnáš? Máš doma nějaké další nelegální věci (drogy, pirátský software atd.), které mohou policii usnadnit kriminalizaci tvojí osoby? Staráš se také o tohle? Projdi si vše, co uděláš od momentu, kdy ti policie vyrazí dveře s povolením k domovní prohlídce v ruce, komu zavoláš, co uděláš hned po domovní prohlídce, abys informoval/a další lidi (pokud nebudeš zadržen/a). Vytvoření scénáře ti pomůže se na takovou situaci připravit mentálně i fyzicky – i když se na tak rozsáhlou invazi do soukromí úplně nepřipravíš nikdy.

Měj vše po kupě: Drž všechny citlivé materiály, bez kterých se nemůžeš nebo nechceš obejít, na jednom místě. V případě, že budeš mít podezření, že k domovní prohlídce dojde (například, když se venku něco nepovede, nebo dojde k nějaké velké události, nebo dostaneš varování. Podezření může také vyvolat fakt, že jsi sledován/a – domovní prohlídce vždy přechází sledování, ale sledování ne vždy musí znamenat domovní prohlídku!), nebudeš ztrácet čas hledáním toho hodně citlivého, ale zatraceně malého a jako na potvoru někde založeného kousku papíru. Pokud jsi sledován/a, vzbudí tvoje panická reakce další nežádoucí pozornost.

Přemýšlej: Citlivý materiál může u každého znamenat něco jiného. Pokud se pouštíš do přímé akce, zbav se všech materiálů souvisejících s jejím předmětem – a to před akcí, ne po ní. Týká se to i plně legálních materiálů – časopis od Greenpeace může posloužit jako nepřímý důkaz, že tě zajímá odpor proti GM potravinám atd. Podle své situace také zvaž, zda-li doma chceš mít radikální literaturu – pokud nejsi znám/á a „pracuješ“ nezávisle, může posloužit jako důkaz k tomu, že se zajímáš o hnutí/danou kampaň atd.

Šifruj a maž: Všechny soubory (ne pouze ty citlivé) ve tvém počítači by měly být zašifrované, například programem TrueCrypt. Týká se to i cache souborů, e-mailu (pokud používáš e-mailový program, měl by být celý nainstalovaný na šifrovaném oddíle), fotografií a dokumentů. Maž na týdenní bázi volný prostor na harddisku, například programem Eraser, což zabrání obnovení smazaných dat.

Zálohuj, zálohuj, zálohuj:
Když zítra přijdeš o všechna svá data – jak budeš fungovat? Nejlepší strategií, jak se vrátit k práci (a zabránit paralyzování organizace či kolektivu), je dělat pravidelné zálohy (šifrované!!) a ukládat je u důvěryhodné osoby nebo bezpečném úložišti, které není nějak spojeno s tebou. Nechceš, aby každý věděl, u koho máš uložena svá data – protože policie si pak může zařídit povolení k domovní prohlídce i u této osoby, aby zabavila materiály související s tebou. Nezapomeň kromě souborů z počítače zálohovat i nezbytné papírové dokumenty – udělej si kopie a ulož je na bezpečném místě v zapečetěné obálce. Bezpečné místo není u tebe doma – bez ohledu na to, jak geniální skrýš jsi vymyslel/a, lidé, kteří se na domovní prohlídky specializují, o ni budou vědět.

Ukliď si stůl a nábytek: Už sis někdy napsal/a heslo na kousek papíru a pak ho dal/a do šuplíku? Zapsal/a sis telefon na člověka, se kterým nechceš být spojován/a? Všechny tyhle kousky informací dají po chvíli zajímavý celek, zvláště, pokud úklid nepatří k tvým silným stránkám. Projdi si všechny papíry na stole i v něm, přemísti data na bezpečné místo (jako šifrovaný disk nebo PDA) a pak se těch papírů bezpečně zbav (a pamatuj, že lidi okolo CrimethInc nejsou jediní, kdo prochází popelnice – proto pal své vyhazované dokumenty!). Stejně tak každých pár měsíců projdi šuplíky a zbav se starých telefonních seznamů, podkladů, které už nepotřebuješ a všeho dalšího, co nechceš, aby se dostalo policii do rukou.

Znej svůj domov: Máš hodně spolubydlících nebo návštěv na přespání? Pak je zde slušná šance, že máš doma něco, o čem nevíš. Ukliď po návštěvě nebo po tom, kdo se odstěhoval, takže si můžeš být jistá/ý, že po nich nezůstalo něco, o co nestojíš. Nikdo nechce být zadržen s usvědčujícími důkazy někoho jiného, nebo třeba s kradeným zbožím. Úklid je základem.

Tvoje PDA a mobil: Je celý tvůj telefonní seznam uložen v paměti mobilu? Kde vezmeš kontakty, když ti policie mobil zabaví? Tyto data by měly v šifrované podobě putovat se zálohou tvých souborů.

Nouzové kontakty a podpora: Měj po ruce číslo na právníka, stejně tak jako kontakty na lidi, kteří tě podpoří během domovní prohlídky a po ní. Zajisti, aby lidi, se kterými žiješ, věděli, kde získat potřebné informace, a také, aby věděli co dělat, když dojde k domovní prohlídce. Pokud žiješ s dalšími aktivisty a aktivistkami, měli byste se na plánování bezpečnostní strategie podílet všichni, abyste všichni věděli co dělat a jak se spojit s ostatními, když nejsou doma.

TIP: Dobře si rozmysli, komu po případné domovní prohlídce zavoláš. Tvůj telefon bude zcela jistě pod dohledem a tvé telefony mohou policii napovědět, na koho se zaměřit dále!

Nemluv: Nemluv s policií před, při ani po domovní prohlídce, ať už jsi zatčeni nebo nikoliv, a jakmile to půjde, zavolej si advokáta.

Nic tě nemůže připravit na tak rozsáhlou invazi do soukromí jako je domovní prohlídka, ale pokud provedeš těchto pár kroků, pomůže ti to zajistit, že neohrozíš svobodu jak svou vlastní, tak ostatních aktivistů a aktivistek, se kterými spolupracuješ.

Posted in Prevence.

Tagged with , .