Skip to content


Nová sekce Komise organizovaných pracujících vězňů vzniká v Seattlu

Oznámení o založení sekce Komise organizovaných pracujících vězňů (IWOC).

Toto léto jsme byli svědky boje za spravedlnost vedeným vězni, který dosud neměl obdoby. Vyvrcholil masakrem v Lee Nápravném zařízení v Jižní Karolíně, který stál život alespoň sedm vězňů. Vězni v sedmnácti zemích šli do stávky. Součástí bylo i krácení práce, hladovky a bojkoty. Požadovali široké spektrum věcí od ukončení vězeňského otroctví, větší přístup k nápravným programům přes ukončení rasisitických zákonů. S jejich odvážnou taktikou zahnali vedení věznic k nabídkám výsad a snahám omezit odpor díky krutým a trvalým represím.

My ve Washingtonu jsme reagovali na výzvu ke stávce vedenou vězni, spoluprací s organizátory v našem regionu na tom, aby celý “svobodný svět” stávku podpořil, jak může. Organizovali jsme hlukové demonstrace, akce mířené na ty, kteří z vězeňského otroctví profitují, jako Mc Donald’s a Starbucks. Předáváli jsme informace, diskutovali a psali dopisy k podpoře stávkujících, kteří čelili represím. Našim cílem bylo použít všechny nám dostupné prostředky k vyčištění cesty pro ty, kteří stávkovali na druhé straně mříží, aby dostáli svým cílům.

Přestože stávka, která trvala od 21. srpna do 9. září byla obrovským úspěchem, požadavky zůstaly nesplněny a násilí zůstává denní řád našeho vězeňského systému. Z toho důvodu a k posunutí se kupředu ke zrušení vězeňství jako jednoho z požadavku vězňů, jsme v Seattlu založili skupinu Sdružení organizujících se pracujících vězňů (IWOC – Incarcerated Workers Organizing Committee) průmyslových dělníků světa (IWW – Industrial Workers of the World). Jako abolicionisté rozpoznáváme vězeňský průmyslový komplex jako nástroj ke zničení vztahů a jako odpověď dáváme přednost budování vztahů: s organizátory uvnitř i vně, s komunitami, které používají své zdroje k mobilizaci a podpoře akcí vedených samotnými vězni.

Jeden konkrétní vztah v tomto kontextu, který musí být napraven, je vztah mezi prací lidí žijících vně vězeňských zdí a těmi, kteří žijí uvnitř. Příliš často organizace práce zapomíná na ohromující nespravedlnosti, kterým musí vězni čelit, když pracují v neuvěřitelně donucovacích a násilných podmínkách. Musíme být připraveni získat vedení pro ty nejzranitelnější a nejzneužívanější pracující, pokud máme mít opravdovou naději napravit škody, které s sebou nese kapitalismus. Je nutné, abychom viděli, že to je možné pouze v případě, že zemře vězeňství spolu s bílou nadřazeností, heteropatriarchátem a kolonialismem.

Už jsme slyšeli od vězňů v rámci naší země, že připravují stávku a my se chystáme je podpořit. Děláme to tím, že se organizujeme skrze zdi, protože si uvědomujeme, že neexistuje instituce, která by odpovídajícím způsobem řešila tyto škody. Odmítáme jakékoliv nároky na autoritu nebo spravedlnost ze strany státních institucí, které odmítají uznat jejich spojení s genocidou a otroctvím. Americká vlajka vlaje jako symbol mučení. My pozvedáme vlastní vlajku, aby vlála nad ní.

Posted in Prohlášení, Zprávy.

Tagged with .