Skip to content


Neklid v řeckých věznicích

Ve věznicích na území takzvaného Řecka to poslední dny celkem vře. Přinášíme překlad několika zpráv k přiblížení situace.

Vzpoura v ženských věznicích po smrti vězeňkyně

Vzpoura ve ženském vězení v Eleonas Thivas vypukla po smrti 38leté vězněné ženy, která měla horečku a dušnost. Zemřela uvnitř křídla E před spoluvězenkyněmi, které věří, že příčinou byla infekce koronaviru. Vězněné zapálily matrace i šaty a poškodily lednice. Do vězení přišel státní zástupce a také forenzní lékař, aby provedl pitvu. Dorazilo také mnoho policejních sil – Riot policajti (MAT) – aby zabránili šíření povstání do všech křídel. Přistupovali k brutálnímu bití, avšak navzdory represím se vzpoura rozšířila do ostatních částí věznice.

Oznámení vězňů – 9. 4. 2020

Dnes, 9. dubna, vězenkyně Azizel Deniroglu zemřela ve své cele. Byla bezmocná a čelila srdečním problémům i vysoké horečce. Celou noc volala o lékařskou pomoc, měla bolesti na hrudi a nemohla dýchat. Podle výpovědí svědků, stráž jí ani nezměřila teplotu. Nemůžeme znát skutečné příčiny její smrti. Odpovědná hlídačka noční směny jí hrozila, že ji ohlásí, protože působila obtíže. Mrtvé tělo naší vězněné kolegyně bylo vytaženo ven na plachtě před šokovanýma očima celého křídla. Tato tragická událost se odehrála v křídle E, kde je kolem 120 lidí. Vzpoura se rozšířila do celého vězení. Asi před měsícem zemřel další vězeň. Přehlížení zdraví vězňů v podstatě znamená, že pro mnoho vězňů je jejich trest změněn na trest smrti. Odpovědnost za smrt vězněných nese vláda a ministerstvo. Požadujeme okamžité propuštění nemocných vězňů, okamžité propuštění matek kojenců se svými dětmi, starších žen a všech těch, které jsou považovány za zranitelné skupiny, tj. 1/3 vězeňské populace. Až do té doby se nevrátíme do našich cel!

Politická vězeňkyně a členka Revolučního boje Pola Roupa na to upozorňovala už před měsícem, když v konkrétním vězení zemřela jiná žena. Zdůraznila, že „Navzdory příslibům o odlehčování věznic, kvůli pandemii koronaviru, se zatím nic nedělo. Nemocnice nepřijímají pacienty z vězení a v Thivě není lékař. Zranitelné skupiny už měly být propuštěny. Jsme vězni, ne ve frontě na smrt!“.

Shromáždění solidarity se členy Revolučního boje 9. 4. 2020

Prohlášení vězňů v křídle D2 ve věznici Domokos:

Od 17. 4. 2020 vězni z věznice Domokos začínají s mobilizací požadující odlehčení věznic jako preventivního zdravotního opatření před pandemií koronaviru. Začneme odmítáním uzamčení během obědových hodin, stávkou v práci a hladovkou od úterý 22. 4. 2020. Souhlasíme a podporujeme požadavky vznesené ženami ve věznicích v Korydallos i ve věznicích v Eleonasu, kde se vězněné vzbouřily 9. 4. po smrti Azizel Deniroglu.

V reakci na ohlášené mobilizace Ministerstvo ochrany občanů včera v noci provedlo prohlídky cel křídla D2, se zjevným účelem nás zastrašit. Zároveň provedli trestný přesun vězně Dimakise z křídla D Korydallos do věznice Grevena v reakci na mobilizaci vězňů Korydallos, kteří jsou v pracovní stávce od 13. 4.

Je jasné, že represe je jedinou odpovědí Ministerstva ochrany občanů na mobilizaci vězňů v Domokosu, Korydallos, Eleonas, Chania a na rozšíření do Malandrina na Korfu. Represe začaly v ženských věznicích Korydallos, kde na odmítnutí uzamčení dne 20. 3. reagovaly přemístěním Poly Roupa. Poté došlo k preventivnímu přesunu Maziotise 24. 3. do vězení Domokos. Následoval nájezd policejních oddílů, který po smrti Azizel Deniroglu potlačil vzpouru ve věznicích Eleonas. Pokračuje to prohledáváním cel v Domokosu a převozem Dimakise do věznice Grevena. Ministerstvo, navzdory oznámení tajemnice protiteroristické politiky Sofia Nikolaou, která během setkání s vězni slíbila přistoupit k okamžitým opatřením proti přetížení, prokazuje, že má v úmyslu v tom  pokračovat, ikdyž vězni zemřou na koronavirus ve věznicích.

Vězni z křídla D2 ve vězení Domokos 17. 4. 2020

post image

Mobilizace vězňů ve věznici Korydallos

Komu: Ministerstvo ochrany občanů, Ministerstvo spravedlnosti, Tajemník pro boj proti trestné činnosti

Vězni mužské věznice Korydallos pozorují s velkým znepokojením vývoj smrtící pandemie (covid 19) od jejího počátku a i oznámení extrémních opatření souvisejících se zastavením jakéhokoli druhu návštěv (příbuzní, právníci) a pozastavením jakéhokoli druhu dodávek zboží (jídlo, oblečení atd.).

Kromě těchto omezení nebyla v náš prospěch přijata žádná zmírňující opatření. Jediná přijatá opatření byla omezení v již dusivém prostředí! Odpovědní činitelé se nezmiňovali ani o sebemenší péči jako úlevy od uložených omezení.

Samozřejmě došlo k neustálé aktualizaci informací o takzvané politice snižování přetížení v důsledku koronaviru a nebezpečí, která s sebou přináší v případě jejího šíření ve vězení. Chápeme, že toto šíření nepravdivých informací o provádění opatření proti odlehčení bylo jen účelným příslibem vězňům a jejich rodinám. Oni vědí přesně, jaké podmínky ve vězení převládají, a jak falešné jsou zprávy od vlády, týkající se předpokládaných zdravotních opatření. Navíc, abyste nevyužili omluvu „nevědomosti“, měli bychom vás informovat, že máme také rodiny a lidi venku, kteří nás milují a které milujeme!

Vězení není složeno výhradně z toho, co zobrazují vládní média režimu, která fungují jako náústky a jako poskoci režimu. Většina věznic se skládá z chudých ďáblů, kteří jen rozbili sklo oddělující je od tolik žádaného „chleba“.

Neexistují žádní další Floros, Tsochatzopolos, Papageorgopoulos, Giannos (tzn. privilegovaní politici a bohatí lidé) a celá řada dalších, kteří jste se po volebním vítězství uvolnili. Věznice se dusí lidmi, kteří byli uvězněni vaší politikou!

Dne 30. 3. navštívila věznici Korydallos tajemnice protiteroristické politiky Sofia Nikolaou. Na této schůzce slečna Nikolaou vyrazila o závod, aby nás přesvědčila, že do pátku nejpozději by prošla směrnice o odlehčení… Vězni řeckého území vyjadřují nejhlubší opovržení k poslání těchto mužů a žen, kteří pocházejí z příslušných ministerstev a šíří falešné sliby nebo naděje vězňům, kteří čelí smrti ve vězení!

Tyto činy by se mohly snadno charakterizovat jako odporné zločiny! Nežádali jsme nic, a kdybychom to udělali, byla by to poctivost a slušnost. Nyní, pokud jde o jejich prohlášení o předpokládaných hygienických opatřeních, dezinfekci a tomto „velkém závodě“, který údajně vytvářejí, nechceme to komentovat, protože bychom se naštvali. Přestože pomstychtivý a nedemokratický postoj této vlády vzkvétá, nebudeme prozatím postupovat žádnými akcemi, které by rádi, abychom podnikli.

K dnešnímu dni se chystáme na pracovní stávku, s výjimkou práce, která je nezbytná pro hygienu. Navíc se všichni vězni společně obrátíme na Evropskou unii a na evropské soudy za pomoci právníků. „Pomáháme“ tímto způsobem, abyste získali nejmenší rekord v otázkách lidských práv a jejich obrany.

Při hledání lidskosti, spravedlnosti a svobody, chránící nejvyšší hodnotu lidského života, tento protest věnujeme A. D., oběti vražděné státní krutosti. Prohlašujeme svou solidaritu s vězněmi Korydallos a Eleona v Thebes, kteří byly v první linii tohoto boje! Požadujeme okamžité odlehčení věznic v zemi, abychom mohli zabránit dalším úmrtím. Rovněž žádáme ministerstvo, aby nám neposílalo znovu mírotvorce dávající přísliby, které nemají v úmyslu dodržet, jako například tajemnici politiky boje proti zločinu, Sofii Nikolaou. Oni nejsou žádoucí.

Vše, o co zde usilujeme, vás nestojí nic jiného než lidskost, kterou jak s lítostí sledujeme, naprosto postrádáte!

POŽADUJEME:

• Okamžité propuštění vězňů, kteří splnili 1/3 trestu nebo kteří mají na pokrytí tohoto trestu ještě jeden rok.

• Okamžité propuštění vězňů, kteří jsou ve výkonu trestu menšího než 5 let.

• Okamžité propuštění zranitelných vězňů pomocí článků 110a a 105 trestního zákoníku.

• Přehodnocení nemocničního oddělení určeného pro pacienty s koronavirem, odborníky v oblasti medicíny.

• Prioritní vyšetřování podezřelých z nákazy koronavirem.

• Dezinfekce ve vnitřních a vnějších prostorech.

• Okamžité a analytické informace lékařů o vězních, o přijatých opatřeních a těch, které budou přijaty v budoucnosti.

• Upřednostnit vše, co se týká lékařského vyšetření smrtícího viru.

• Omezit počet zaměstnanců pracujících ve věznicích (vedení, strážci) tak, aby se omezili šance na šíření viru.

• Zastavte všechny převody vězení až do konce poplachu. Všechny nové příchody mají být v karanténě v samostatném prostoru po dobu 14 dnů.

• Okamžité propuštění vězňů ve vazbě, které má být nahrazeno elektronickým náramkem nebo domácím vězením pro všechny případy, s výjimkou „ohavných“ zločinů .

Žádáme vás, abyste nás písemně informovali o svých úmyslech. Náš mírový boj, který se týká našeho života, bude mít eskalační kurz. Opakujeme … náš boj je mírový!

NAŠÍM SPOLEČNÝM NEPŘÍTELEM JE VIRUS! SOLIDARITA JE NAŠE ZBRAŇ!

KŘÍDLA: A, B, C, D, E, ST

Původní zdroj: https://www.athens.indymedia.org/post/1604316/

Posted in General, Prohlášení.

Tagged with .