Skip to content


Svobodu pro Taylora!

Nedávno byla na webu ABC zveřejněna naléhavá výzva k podpoře Taylora Claire. Taylor je vězněn v Anglii a je člen IWW (průmysloví pracovníci světa). Tento článek o něm sdílí více informací a přibližuje možnosti, jak ho mohou lidé podpořit.

O Taylorovi

Taylor je trans vězeň ve výkonu trestu v rámci IPP (tzv. odnětí svobody pro ochranu veřejnosti). Strávil už přes 10 let ve vězení a prošel si veškerým násilím, kterému může vězeňský systém člověka vystavit.

IPP je typ trestu, který byl představen v roce 2005 a znamená, že lidé budou odsouzeni k počátečnímu “tarifu” (minimální časová lhůta pro výkon trestu) a po uplynutí lhůty, bude o jejich propuštění rozhodnuto výborem pro výkon parole. To znamená, že IPP vězni nemají definitivní datum propuštění.

IPP tresty byly zrušeny v roce 2012, ale ne zpětně, což znamená, že je stále více než 3500 lidí ve vězení, kteří nemájí datum, kdy budou propuštěni a kteří sedí za menší zločiny pravděpodobně na doživotí.

Taylor požádal IWOC (Organizační výbor pro uvězněné pracující) aby sdílel jeho celý příběh a lidé věděli jaký vězeňský systém opravdu je. Také proto, aby odolával transfobii, která ovlivňovala celý jeho život a vedla i k tomuto trestu.

Taylorův příběh

Taylor chtěl sdílet více o svém životě aby zvýšil povědomí o trans vězních a o tom, co se stane, když zdravotnický systém patologizuje trans lidi.

Když vyrůstal, byl Taylor roky fyzicky, sexuálně a psychicky týrán svou matkou a nevlastním otcem. Jako mladému teenagerovi se mu podařilo uniknout a být adoptován jeho prarodiči. I tak se ale vracel a navštěvoval svou rodinu v touze po lásce a ocenění. Nebylo mu ale dopřáno ani jedno. Tento silný vzorec traumatu ho pronásledoval navždy. Bohužel, během jeho výkonu trestu oba jeho adoptivní rodiče zemřeli a on tak zůstal bez jeho hlavní sítě podpory. Smutek z jejich smrti byl pro něj nepřekonatelný, nemohl s léčit, protože je zavřený v cele a nemůže navštívit jejich hroby aby mohl zcela zpracovat svůj smutek.

Taylor vždy věděl, že je muž. Jako mladý teenager šel k místnímu lékaři a vyjádřil mu své pocity a problémy s jeho určeným genderem. Doktor Taylora patologizoval jako “nestabilního” a odepřel mu jakýkoli přístup k hormonům nebo operaci. To bylo před 30 lety a přístup k hormonům online, nebo k jiným podpůrným skupinám byl nemožný. Před uvězněním Taylor nikdy nepotkal dalšího trans člověka. Kombinace zneužívání v dětství a genderové dysforie vedly k užívání návykových látek a alkoholu, a také k dlohodobému vzorci sebepoškozování. Taylor se stal závislým a jako pro člověka z dělnické třídy, bez finančních prostředků, se stal zločin jeho jedinou cestou jak si udržet svůj návyk. Toto vedlo Taylora k velmi sebedestruktivnímu životu, obsahujícímu mnoho nezdravých vztahů a činů, kterých hluboce lituje. Taylor navštívil mnoho služeb v oblasti duševního zdraví, avšak nikdo z nich neuznal Taylorovu genderovou identitu nebo jeho potřeby a on tak byl opakovaně patologizovaný, hospitalizovaný a uvězněný.

Taylorova zkušenost ve vězení

Dlouholeté uvěznění s žádným konečným datem pomalu zničilo Taylorovo duševní zdraví. Pokusil se několikrát o sebevraždu, včetně podříznutí si vlastního hrdla a předávkování se, které vedlo ke komatu.

IPP funguje tak, že vězeň má minimální časovou lhůtu pro výkon trestu, po které má slyšení před výborem pro výkon parole. Výbor pro výkon parole rozhoduje jestli daného vězně osvobodit, nebo ho doporučit pro “otevřené” (kategorie D) podmínky, psychiatrické uvěznění nebo pro léčbu. Také mohou rozhodnout jestli vězeň musí dále zůstat ve vězení a mohou navrhnout některé věci, jako kurzy, kterými má vězeň projít. Venkovní probační služba a probační úředník ve vězní vytváří zprávy, které dávají doporučení a vězni jsou často posuzování z hlediska rizik nebo psychologickými zprávami.

Na každém slyšení před výborem mohou být vytvořené nové podmínky, které musí vězeň překonat. Například, vězeň mohl splnit všechno, co mu výbor pro výkon parole určil k splnění, a pak o dva roky později na dalším slyšení, může výbor říci: “stále musíte vyřešit X chování, a proto projít X kurzem”. Toto vede ke kontinuálnímu procesu uvěznění, kde jsou cílové úkoly stále přesouvány. Nejistota, frustrace a bezmoc, vede ke zhoršování chování vězňů, ať už k zvýšenému užívání drog nebo k sebepoškozování. Velká británie má nejvyšší procento sebevražd vězňů na světě. To může být z velké části přisouzeno IPP trestu a škodám, které to způsobuje lidem, kteří jsou lapení v jeho systému.

Během výkonu jeho trestu měl Taylor nekonzistentní komunikaci se svými probačními úředníky a radou pro podmínečné propuštění. Bylo mu řečeno, že před propuštěním potřebuje rok psychoterapie jeden na jednoho. Poté, co byl na čekací listině déle než 18 měsíců, konečně zahájil terapii v HMP Holloway. Brzy poté, co vláda oznámila jeho uzavření, byl opět přemístěn do jiného vězení a byl zpět na čekací listině. Taylor pak prošel terapií v HMP Send a vnější probační služba naznačila, že ho doporučí k propuštění do 12 měsíců po jeho dalším slyšení na výboru pro výkon parole.

Taylor byl poté podroben psychiatrickému vyšetření, kde ho intenzivně vyslýchali a přiměli podrobně odhalit jeho historii zneužívání a zanedbávání. Poté bylo místo svobody, kde by mohl konečně truchlit a uzdravit se ze státního násilí, které zažil, doporučeno, aby absolvoval ještě více kurzů, které byly přidány k jeho plánu pro výkon trestu. Pokud by to udělal, znamenalo by to alespoň další čtyři roky vězení. Zorganizování psychiatrického vyšetření, které bylo nařízeno, trvalo 3 roky, což opět výrazně prodloužilo Taylorův čas ve vězení. Několik jeho slyšení před výborem pro výkon parole bylo zpožděno 8 až 18 měsíců. V celém systému je zmatek a přesto se očekává, že Taylor se nějak přizpůsobí a v žádné formě nevyjádří úzkost. Jakýkoli pokus o sebevraždu nebo zaznamenané sebepoškozující epizody se používají jako důkaz k tomu, že není způsobilý k propuštění. Ve skutečnosti je uvězněn, protože na tom není psychicky dobře kvůli celoživotnímu traumatu, transfobobii a dlouhodobým dopadům uvěznění. Vězeňská služba neuznává, že to jsou právě IPP výkony trestu, které vedou lidi k sebepoškozování, sebevraždě a nakonec k „šílenství“.

Čím déle je ve vězení, tím více se Taylorovo zdraví zhoršuje. Měl mnoho problémů s fyzickým zdravím, včetně léčby hepatitidy C, četných strašení rakovinou a velké kýly, která se neléčila několik let a nyní je příliš velká na to, aby mohla být operována. Taylor se nyní zotavuje z poškození mozku způsobeného záchvaty a bytím v kómatu. Během této důležité doby pro zotavení, po propuštění z nemocnice, ho vězeňská služba potrestala za pozitivní test na drogy provedený před jeho hospitalizací. Byl to jeho první pozitivní test na drogy ve výkonu trestu, a přesto ho podrobili segregaci a uzavřeným podmínkám, přestože byl v neuvěřitelně vysokém riziku prodělání záchvatů a kvůli jeho uzdravování mozku byl stěží schopen zavázat si tkaničky nebo psát dopisy. IWOC  věří, že Taylorova smrt kvůli zanedbání ve vězeňském systému je jen otázkou času, pokud si nezajistí svou svobodu úspěšným slyšením před výborem pro výkon parole.

Taylorova tranzice

Během osobní psychoterapie ve vězení Taylor znovu odhalil své pocity ohledně svého genderu. Tentokrát ho odborník povzbudil, aby se znovu zapojil do tranzice. Guvernér schválil přístup k binderu, dosud však nebylo potvrzeno, že ho doporučili na Kliniku Genderové Identity, jak bylo slíbeno.

Kvůli jeho desetiletému uvěznění nemá Taylor možnost samostatného přístupu ke službám Kliniky Genderové Identity, a proto se nyní pokoušíme získat 6500 liber, aby Taylor mohl mít po propuštění operaci hrudníku soukromě. I když ví, že operace je možnost po propuštění, je to pro něj obrovským motivátorem zůstat naživu a bojovat za svobodu.

Dostávat dopisy a podporu od trans komunity z celého světa bylo pro Taylora neuvěřitelné. Nikdy předtím takovou lásku, péči a solidaritu nezažil.

Co můžeš udělat

  • Přispěj na crowdfunding na Taylorovu operaci hrudníku: www.gofundme.com/top-surgery-for-taylor
  • Sdílej fundraising na svých sítích a zorganizuj solidární fundraisingovou událost. Pokud bys chtěl/a uspořádat přednášku o Taylorovi, nebo o širším vězeňském systému, nebo o trans vězních, prosím kontaktuj IWOC na adrese: iwoc@iww.org.uk
  • Napiš Taylorovi! Dostávání pohledů a dopisů opravdu pomáhá zlepšit Taylorovo duševní zdraví a jeho celkový stav a dává mu najevo, že na něj lidé myslí. Dostávání pošty může také potenciálně podpořit Taylora v jeho slyšení před výborem pro výkon parole, protože může ukázat, že má podporu od lidí venku. Taylor miluje zvířata. V minulosti zachraňoval psy a hlavně miluje staffordy. Miluje oceán a vyrostl u moře. Také miluje tetování a piercing. Prosím, vem pět minut svého času a napiš Taylorovi pohled. Neumíš si ani představit, co to pro něj bude znamenat.
Claire Taylor A7974AX
HMP Eastwood Park
Falfield
Wotton-under-Edge
Gloucestershire
GL12 8DB
# Informace čerpány z https://iwoc.iww.org.uk/free-taylor/

Posted in General.

Tagged with , , .