Skip to content


Psaní dopisů a podpora lidí za mřížemi

Lidé na celém světě jsou kvůli svým politickým nebo sociálním zápasům vězněni. Tito lidé jsou v mnoha případech ponecháni sami ve vězeňském systému, který se je snaží srážet veškerou mocí, kterou má. Psaní dopisů vězněným však může být jedním z těch malých kroků, které budou schopny osobu vytáhnout z represivního aparátu státu.

Žádáme vás, abyste vězněným psali dopisy, které jim pomohou přežít těžkosti ve vězení! Toto video bylo vytvořena jako mobilizace pro týden solidarity s anarchistickými vězni.

Posted in General.


No Responses (yet)

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.