Skip to content


Psaní dopisů a podpora lidí za mřížemi

Lidé na celém světě jsou kvůli svým politickým nebo sociálním zápasům vězněni. Tito lidé jsou v mnoha případech ponecháni sami ve vězeňském systému, který se je snaží srážet veškerou mocí, kterou má. Psaní dopisů vězněným však může být jedním z těch malých kroků, které budou schopny osobu vytáhnout z represivního aparátu státu.

Žádáme vás, abyste vězněným psali dopisy, které jim pomohou přežít těžkosti ve vězení! Toto video bylo vytvořena jako mobilizace pro týden solidarity s anarchistickými vězni.

Posted in General.