Skip to content


Tag Archives: podání vysvětlení

  1. Odepření výpovědi a výslech – právní minimum April 1, 2013

    Posted in Prevence.

    Comments Off on Odepření výpovědi a výslech – právní minimum
  2. Přestupky, trestné činy a podání vysvětlení – právní minimum May 2, 2011

    Posted in Prevence.

    Comments Off on Přestupky, trestné činy a podání vysvětlení – právní minimum