Skip to content


Pola Roupa odsouzena k doživotnímu vězení + 25 let

Soud udělil doživotní trest plus 25 let anarchistce Pola Roupa. Doživotní uvěznění, ke kterému byl Nikos Maziotis odsouzen v roce 2016 za stejný útok, není jenom zběsilá pomsta proti dvěma upřímným a stálým povstalcům, kteří byli v roce 2013 na konci první zkoušky Revolučního boje a kteří šli do ilegality, aby pokračovali v činnosti organizace. Prokazuje to podle prokurátora Drakova projevy nebezpečí jednání Revolučního boje jako prostředku podkopávání a kolapsu hospodářství a státu.

Připomeňme, že prokurátor Drako ve svém projevu uvedl, že útok na Řeckou banku by mohl způsobit zhroucení budovy a že pokud by se budova zhroutila, finanční systém a ekonomika země by se také zhroutily.

Doživotní trest pro Polu, stejně jako pro Nikose, potvrzuje z nepřátelské strany, tedy státu, správnost strategie Revolučního boje, který se domnívá, že velké údery proti klíčovým strukturám již oslabeného systému v krizi, mohou způsobit jeho kolaps.

Informace jsou vybrány z textu uveřejněného na adrese https://325.nostate.net/2018/07/12/pola-roupa-imprisoned-comrade-of-the-revolutionary-struggle-sentenced-to-life-imprisonment-25-years-greece/

Redakční poznámka: V naší skupině ABC není jednotný postoj k činnosti Revolučního boje. Přestože někomu je sympatická a někomu ne, považujeme za důležité o vězněných členech a členkách této skupiny informovat. Naše kritika vězeňství není o sympatiích ke každému vězněnému nebo k jeho činům. Vycházíme z přesvědčení, že vězeňství je špatné už v jeho základní podstatě. Tudíž přinášíme informace o každém, kdo proti této podstatě vystupuje. Pohledy na (ne)správnost zvolených postupů mohou být různé a dialog o nich nás může posunout dál. Mlčení a přehlížení ne.

Další související texty v češtině

Vítězná vězeňská hladovka řeckých anarchistů
https://oafed.noblogs.org/post/2018/01/15/vitezna-vezenska-hladovka-reckych-anarchistu/

Vítězný konec vězeňské hladovky Nikose a Poly
https://borodin.noblogs.org/post/2017/12/20/vitezny-konec-vezenske-hladovky-nikose-a-poly/

Solidaritu s hladovkáři z organizace Revoluční boj
https://borodin.noblogs.org/post/2017/12/16/solidaritu-s-hladovkari-z-organizace-revolucni-boj/

Pola Roupa: Otevřený dopis o pokusu vysvobodit Nikose Maziotise z vězení Koridallos (Řecko)
https://jailbreaking.noblogs.org/post/2016/04/06/pola-roupa-otevreny-dopis-o-pokusu-vysvobodit-nikose-mazitise-z-vezeni-koridallos-recko/

Nikos Maziotis: „Hodnoty Západu zprznily západního člověka a vysvlékly jej z jeho spirituality“
https://jailbreaking.noblogs.org/post/2016/01/20/nikos-maziotis-hodnoty-zapadu-zprznily-zapadniho-cloveka-a-vysvlekly-jej-z-jeho-spirituality/#more-1965

Čest památce Lambrose Foundase
https://jailbreaking.noblogs.org/post/2015/08/19/cest-pamatce-lambrose-foundase/

Prohlášení člena Revolučního boje Nikose Maziotise k seznamu “teroristů” Ministerstva zahraničí USA
https://jailbreaking.noblogs.org/post/2015/07/27/prohlaseni-clena-revolucniho-boje-nikose-maziotise-k-seznamu-teroristu-ministerstva-zahranici-usa/

Text od Nikose Maziotise, člena Revolučního boje k události organizované Mezinárodní Červenou Pomocí k 1. květnu (Řecko, Švýcarsko)
https://jailbreaking.noblogs.org/post/2015/07/23/text-od-nikose-maziotise-clena-revolucniho-boje-k-udalosti-organizovane-mezinarodni-cervenou-pomoci-k-1-kvetnu-recko-svycarsko/

Text anarchisty Nikose Maziotise v hladovce k hladovce CCF (Řecko)
https://jailbreaking.noblogs.org/post/2015/03/06/text-anarchisty-nikose-maziotise-v-hladovce-k-hladovce-ccf-recko/

První rozhovor s Nikosem Maziotisem po jeho zatčení (Řecko)
https://jailbreaking.noblogs.org/post/2014/09/04/prvni-rozhovor-s-nikosem-maziotisem-po-jeho-zatceni-recko/

Nikos Maziotis se přihlásil k bombovému útoku
https://jailbreaking.noblogs.org/post/2014/08/22/nikos-maziotis-se-prihlasil-k-bombovemu-utoku/

Revoluční boj se hlásí k bombovému útoku v centru Athén (Řecko)
https://jailbreaking.noblogs.org/post/2014/05/06/revolucni-boj-se-hlasi-k-bombovemu-utoku-v-centru-athen-recko/

Rozsudek nad Revolučním bojem (Atény)
https://jailbreaking.noblogs.org/post/2013/04/08/rozsudek-nad-revolucnim-bojem-ateny/

Nikos a Pola na útěku
https://jailbreaking.noblogs.org/post/2012/07/26/nikos-a-pola-na-uteku/

Proces s Revolučním bojem (Řecko)
https://jailbreaking.noblogs.org/post/2011/08/04/proces-s-revolucnim-bojem-recko/

Vyjádření Nikose Maziotise k nastražení bomby na Ministerstvu průmyslu a rozvoje
https://asociacealerta.noblogs.org/post/2016/02/08/vyjadreni-nikose-maziotise-k-nastrazeni-bomby-na-ministerstvu-prumyslu-a-rozvoje/

Posted in Věznění, represe, Zprávy.

Tagged with , , , , .