Skip to content


J11: Prohlášení Mariuse Masona

https://voiceofanarchopacifists.noblogs.org/files/2017/06/5-194x300.jpg11. červen je již řadu let uznávaný jako Den mezinárodní solidarity s Mariusem Masonem a dlouhodobými anarchistickými vězni. Publikujeme prohlášení od Mariuse a vyzíváme k akcím solidarity.

Sotva mohu uvěřit, že uplynul další rok a je tu opět J11. Jsem tak vděčný za tuto každoroční příležitost oslovit svou komunitu zvenčí a zhodnotit uplynulý rok. Je těžké vzít v úvahu, že jsem byl zavřený více než deset let a ještě si u toho uvědomit, kolik soudruhů bylo uvězněno na mnoho roků. Mají můj nekonečný obdiv za udržení jejich integrity a zachování jejich životní vize po tolik let.

Chci poděkovat všem dobrým lidem, kteří tento den oslavují solidaritu. Jsem si jistý, že všichni anarchističtí vězni, stejně jako já, čerpají velkou sílu a odvahu, když vědí, že vás máme za našimi zády a že jste tak tvrdě pracovali na tom, abyste poslali tu ohromnou lásku přes hranice a přes mříže. V dnešní době bylo kolem hranic příliš mnoho nenávisti a „lpění“. Je to mocné poselství posílat místo toho lásku. Zpochybňovat legitimitu jakýchkoli hranic, které nás oddělují nebo devalvují jako živé bytosti sdílející tuto planetu.

Já sám jsem v pořádku. Pokračuji v obhajobě svého zdravotního přechodu a pracuji v našem výboru pro rozmanitost, abych vzdělával v otázkách trans. Můj převod do Danbury Federal Correctional Institution, do zařízení s nízkým zabezpečením, odhalil další druh prostoru vytvořeného pro uvěznění. Je to prostor menšího rozsahu (asi 150 vězňů) a zároveň méně restriktivní. Zjišťuji, co jsou zde základní pravidla, poznávám tady své spoluvězně. Mám v plánu brzy o tomto místě napsat.

Dostávám mnoho informací o světě z knih a rád bych se o některé podělil. Kniha od Ann Hansen Taking the Rap: Women Doing Time for Society’s Crimes ve mě skutečně rezonovala během popisu účinků různých úrovní osobní autonomie v různých typech věznic v nichž žila – ale také v tom, jak těžké by mohlo být orientovat se, jak by mohl politický vězeň uctivě nabízet podporu svým spoluvězňům. Koncept doprovodu, o kterém jsem poprvé slyšel od Alice a Staughton Lynd, kteří se zabývají organizováním pracujících v chudých komunitách, se zdá být pro mnoho pozorování Ann skutečně použitelný. V letošním roce jsem často cítil, že nejlepší pomoc, kterou bych mohl nabídnout ostatním vězňům, je jít s nimi na procházku a naslouchat, být mentorem v programu RDAP (drogová rehabilitace) v Carswell a zapojit se do programu FIT program v Danbury – zpívat s nimi, zapojit se do dynamických diskusí o hodnotách a historii, podpořit vzájemnou pomoc a respekt. Je důležité podržet ty, kteří jsou nemocní nebo poškození, především, protože to vytváří sílu pro nás všechny.

To znamená pro mne významnou změnu pohledu na sociální změny. Hodně z mé politické práce bylo reaktivní, jednoúčelové a konfrontační. Vždy jsem pevně věřil v průsečík, pohyboval se mezi tématy a identitami – ale nebylo to moc účinné při budování nebo formulování nějaké jasné vize světa, v který jsem doufal, že pomůžu vytvořit. To mě přivádí k druhé knize, ve které jsem našel tolik inspirace. Jedná se o Emergent Strategies: Shaping Change, Change Worlds. Kniha spojuje mnoho hlasů, které volají po rozvíjení spolupráce a vytváření funkčních řešení společných problémů způsobem, který ztělesňuje rovnostářskou společnost po které toužíme. Co se mi na knize nejvíc líbilo, bylo zaměření na proces, na rozdíl od zaměření na konečný výsledek… a vidění tohoto procesu změny jako vítězství samo o sobě.

Je pravda, že jsem vyměnil svou svobodu a všechno, co jsem ve volném světě držel, za šanci na vybudování nového světa tím, že jsem se bránil starému. Udělal jsem mnoho chyb a nějaká hrozná rozhodnutí v tomto vášnivém hledání. Jsem tím ponížený, ale ne rozčilený. Vzhledem k tomu, že pokud existuje dialog, reflexe a analýza – pak možná v mé zkušenosti může být nějaká hodnota, která by mohla být přínosem pro jakékoli hnutí odporu v jeho růstu. A právě toto studium naší kolektivní historie a odkazu boje mi pomáhá vidět mé úsilí jako malý proud, který spojuje tuto velkou řeku změn. Brown o tom hovoří ve své knize; že se můžeme naučit být jako voda, když se přizpůsobujeme podmínkám a stáváme se tím, co potřebujeme, abychom se posunuli kupředu směrem ke svobodě.

Lásku a solidaritu, Marius Mason

 

# zdroj: https://supportmariusmason.org/june-11th-statement/

Další texty a weby souvisejicí s Maruisem Masonem:

Web na Mariusovu podporu je na adrese

 supportmariusmason.org

Posted in General, Prohlášení.

Tagged with .