Skip to content


Rozhovor o současné situaci v české věznici

Opatření proti pandemii koronaviru se zjevně nejvíce dotklo těch nejchudších a nejvykořeněnějších částí společnosti. Obzvláště v situacích, kdy jsou opatření obhajována zdravotními důvody, ale nečiní se důležité kroky, které by mohly být zdraví prospěšné. Následující rozhovor s vězněnou osobou v české věznici ukazuje, jak snadno se fráze o ochraně zdraví může stát záminkou k tomu, aby věznění lidé přišli i o to málo, co jim v jejich situaci zůstalo. Nemůže mlčet ve chvíli, kdy se nedělá dost pro ochranu zdraví vězněných, ale současně jim jsou odpírány návštěvy či strava. Prevence před šířením infekce znamená něco zcela jiného, než arogantní zostřování represe.

Jaká opatření byla ve věznici zavedena?

Došlo například k zákazu návštěv. Dříve mohli chodit 4 lidi (rodina, přátelé) a teď ani jeden člověk. To bylo zavedeno v první půlce března a 24. 3. 2020 mělo být projednáno, jestli zákaz návštěv bude zrušen nebo to bude dál platit. Informaci nám nikdo nepodal, ale je jasné, že to dál trvá. Přestože návštěvy jsou zakázané už týdny, tak třeba roušky v počtu 2ks pro osobu nám začali dávat až začátkem dubna.

Jako kompenzaci byl všem umožněn nárok na 5kg balík zvenku, o deset minut delší telefonování a zvýšení finančního limitu, který stanovuje, kolik si toho můžete týdně nakoupit z vlastních prostředků. Jenže navýšení 10 minut telefonického hovoru je výhodou jen pokud máš štěstí a dostaneš se k telefonu. Na patře je jen jeden telefon využívaný od 9.00 ráno do 14:30. Počet žádostí o hovor ho vytěžuje i při standardním režimu. Teď je poptávka větší než nabídka.

Navýšení limitu na týdenní nákup z místní předražené kantýny potěší jen ty, kteří mají finanční prostředky a určitě ty, co na tom solidně vydělávají. To se hodně dotkne i těch, kteří v souladu s vězeňským řádem žádají z náboženských či etických důvodů “jinou” stravu. Od 25. 3. 2020 tyto možnosti na neurčitou dobu zanikají, takže třeba muslimové a vegetariáni dostávají stejnou stravu jako ostatní. Těm, kterých se to týká, to zvyšuje náklady na stravu. Musejí žádat rodinu a přátele o větší finanční podporu, aby si mohli nakupovat v kantýně. Mě dříve dávali vegetariánskou stravu, ale teď mi ji odpírají. Podal jsem stížnost. Přišel někdo z vedení a řekl, že pro mne nemůže nic udělat. Prej mě chápe, ale nemůže změnit situaci, kdy i třeba několik měsíců budu mít nedostatek jídla. Žádost, aby mi povolili balíky s jídlem od rodiny mi taky zamítli. Prostě čekej a nežer, dokud to nepomine. Skoro pořád jím ovesné vločky z kantýny. Když mi dají k obědu či k večeři maso, dávám to klukům, co nejsou vegani ani vegetariáni. Oni mi zase dávají třeba svou kaši, abych se aspoň trochu najedl. Chtěl bych tu situaci řešit se svým advokátem.

A jaká je teď situace s kontakty na osobní obhájce?

Díky opatřením byla odročena většina soudních jednání a to na neurčitou dobu. Advokátům je teď doporučováno, aby své klienty nenavštěvovali. Bylo mi také odročeno stání, takže se po dlouhých měsících můj případ nikam nepohnul a já se cítím být ve stejné nejistotě, jako na začátku.

Jak se zavedená opatření dotýkají společenských a kulturních aktivit?

Lidi obviněný a čekající na soud jsou 23 hodin denně zavřený na cele a netýká se jich žádný program. Znamená to být v jedné místnosti, ve které všichni jíme, spíme a vykonáváme potřebu. Vytváříme si vlastní program. Dvakrát týdně máme nárok na 5 minut ve sprše. Taky je tu něco, čemu se říká “vycházka”. Je to pohyb v cele menší než ta, ve které trávíme celý den, ale s tím rozdílem, že místo stropu je mříž.

Jak lidi ve vězení všechna opatření snáší?

Řekl bych, že to zatím snášíme trpělivě a doufáme, že to nebude dlouho trvat. Všechny hodně trápí to zrušení návštěv. Taky teda ty odročené soudy, čímž se prodlužuje nejistota. Mě osobně vysloveně nasrala informace, že mi nebudou dávat vege stravu, protože v tom nevidím jediný logický důvod. Tento zatím celkem klidný stav je ale hodně křehký. Je to dost napjaté, když neřeší hygienické podmínky, ale berou nám to málo, co tu lidi mají a argumentují bezpečnostními opatřeními. My a naše zdraví je jim ukradené a maximálně chrání sebe.

Reagují lidi ve vězení na tu situaci?

Zatím nějak výrazně ne, ale jak už jsem říkal, je to hodně křehký stav. Pokud bude vedení věznice dál postupovat bezohledně a jen brát lidem to málo, co tu je, tak se hodně brzy můžou nějaké rakce dočkat. Stav, kdy se nejedná o individuální opatření, ale týká se to všech, může způsobit kolektivní reakci.

  • Redakční poznámka: Rozhovor přibližuje stav jen v jedné věznici a může se lišit od situací na jiných místech.

Posted in General, Rozhovory.