Skip to content


Tag Archives: trestný čin

  1. Zajištění, zadržení, zatčení – právní minimum April 10, 2012

    Posted in Prevence.

    Comments Off on Zajištění, zadržení, zatčení – právní minimum
  2. Přestupky, trestné činy a podání vysvětlení – právní minimum May 2, 2011

    Posted in Prevence.

    Comments Off on Přestupky, trestné činy a podání vysvětlení – právní minimum